Scroll Top

Lees het artikel over Mosaïques de saveurs in de krant Financité

Financité, Rencontre des Continents vzw en de Buurtkeukensgroep, Mosaïques de saveurs, zijn samen gaan werken aan de kwestie van de toegankelijkheid van duurzaam voedsel vanuit een bduget-perspectief. Wordt vervolgd!

Lees het artikel hier!