Scroll Top

Pers

De Buurtkeukens zijn mede-ondertekenaars van de witte kaart “Goed eten of je rekeningen betalen, je wilt niet kiezen: het is tijd om te handelen!”. Deze witte kaart werd geschreven in het kader van de mars tegen voedselonzekerheid die op 14/06/23 werd georganiseerd door het “Collectif du gratin de la colère”, waarvan Buurtkeukens lid is.

Buurtkeukens is medeondertekenaars van de Greenpeace petitie voor een eerlijk voedselsysteem voor iedereen.

Lees het artikel over Buurtkeukens in nr 394 van het tijdschrift Éducation Santé. Het thema: “Duurzaam voedsel, toegankelijk voor iedereen? Uitdagingen en toekomstperspectieven”. Het is een vraag die centraal staat in het werk van Buurtkeukens, dat door het ondersteunen van groepen burgers die dagelijks voor zichzelf koken, werkt aan een eerlijk, duurzaam… en smakelijk voedselsysteem!

Eerste tv-optreden voor de Buurtkeukens op de set van het programma “Autrement” op BX1 over de toegankelijkheid van kwaliteitsvoeding voor iedereen – 27/09/22.

Lees het artikel over Buurtkeukens in Le Soir van vaandag.

Artikel Le Soir

Le Pivot vzw heeft in zijn driemaandelijks tijdschrift Debout een artikel gewijgd aan de Buurtkeukensgroep Ca Chauffe!

Artikel Le Pivot

Lees het artikel van onze coördinator, Catherine, in het laatste nummer van FIAN magazine, “Systèmes alimentaires, nutrition et santé – Reprendre en main notre alimentation”! Een artikel over voedselalternatieven en hun toegankelijkheid, waarin de obstakels worden geanalyseerd die tijdens het Falcoop-project aan het licht kwamen en waarin wordt geconcludeerd dat een van de oplossingen natuurlijk is: Buurtkeukens!

Artikel Fian

Ontdek hieronder het artikel dat Tchak!, een geëngageerd tijdschrift van boeren en burgers.

Artikel Tchak!

De lockdown heeft de zin voor solidariteit binnen deze groep niet klein gekregen, wel integendeel. De kokkinnen van Les Mosaïques de Saveurs hebben hun tijd en talent ten dienste gesteld van anderen. Ze bereidden porties van hun heerlijke recepten en verdeelden ze onder de vrouwen van Vie féminine, die, In deze coronatijden, best een steuntje in de rug konden gebruiken. Op hun laatste vergadering besloten de dames terug te keren naar het ritme van voor de crisis. Ze zullen dus opnieuw één keer per maand samen koken voor zichzelf en anderen. Meer weten over Les Mosaïques de Saveurs, hun leden, hun wensen en projecten? Lees dan het artikel over de groep in het tijdschrift van Vie Féminine Bruxelles, Carrefour de femmes.

Article Carrefour_de_femmes 2019

Voor een Gewestelijke Transitieraad

‘Buurtkeukens’ heeft, samen met 70 andere organisaties, de oproep voor een Gewestelijke Transitieraad ondertekend : https://www.reseautransition.be/articles/pour-un-conseil-regional-de-la-transition/