Scroll Top

Online kooksessie

Wilt u ondanks de gezondheidscrisis een buurtkeukengroep beginnen? Het is mogelijk met onze fiche “Online kooksessie”, die alle stappen omvat die nodig zijn om een kookcyclus te organiseren.