Scroll Top

16/02: 4e kwartaalvergadering van de Buurtkeukensbeweging

Donderdag 16 februari was de 4e kwartaalbijeenkomst van de Buurtkeukensbeweging, de eerste van 2023. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de groepen onderwerpen bespreken die hen interesseren en uitdagen, zoals inkoop, het delen van de keuken tussen verschillende groepen, enz.

Donderdag kwamen twaalf leden, van vijf verschillende kookgroepen, om te praten over communicatie, zelffinanciering en visuele identiteit. Een geweldige, constructieve en gezellige tijd!

De volgende kwartaalvergadering is op 16 mei en zal praktisch zijn: de kookgroepen gaan hun logo maken!