Scroll Top

Collectieve intelligentie training voor de Beweging!

Op 10 en 31 mei hebben het team van Buurtkeukens en verscheidene leden van de keukengroepen deelgenomen aan een cursus over collectief beheer van intelligentie onder leiding van Martin, van de vereniging Particitiz.

Het doel was hen toe te rusten voor de werking van de Buurtkeukensbeweging, die een horizontaal en participatief bestuur nastreeft!