Scroll Top

Uitdeling van solidariteitsmaaltijden aan studenten

Sinds vijf weken worden er in de Turbean, op de campus van de ULB Solbosch, solidariteitsmaaltijden uitgedeeld, georganiseerd door de vzw As Bean en Cuisines de quartier. Elke dinsdag delen we een vijftigtal maaltijden van onverkocht voedsel uit aan studenten.

Als de glimlach van de studenten ons hart verwarmt en ons troost in de gedachte dat wij in een behoefte voorzien, kunnen wij niet anders dan denken dat er iets mis is.

Onze twee verenigingen willen actoren zijn om de toegang tot voedsel voor iedereen te vergemakkelijken. Ons doel is diepgaand werk te verrichten op het gebied van voeding, om ervoor te zorgen dat mensen een actieve rol spelen in hun voedingspatroon. De voedselcrisis heeft ons echter gedwongen onze activiteiten aan te passen en deze uitdelingen te organiseren. Maar wij zijn geen voedselhulpdienst, deze uitdelingen maken geen deel uit van onze basisopdracht.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze actie beantwoordt aan een vraag, en de momenten van uitwisseling met de studenten zijn goede momenten, maar er moet een systemische verandering plaatsvinden. Studenten moeten niet worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen, studenten moeten niet een jaar lang geïsoleerd in hun kamer zitten, afgesneden van elke plaats om samen te komen.

Meals on Wheels, wat ze ook zijn, zijn een allegaartje. De crisis heeft bevestigd wat we al wisten: het recht op gezond kwaliteitsvoedsel is nog geen vanzelfsprekendheid.

Meer info over deze distributies op onze Facebook.