Scroll Top

Mars tegen precariteit – Brusselse Kost 14/06 : “Eet kwaliteitsvoedsel of betaal je facturen, je wilt niet kiezen: het is tijd om te handelen!

Lees de carte blanche “Manger de qualité ou payer ses factures, on ne veut pas choisir : il est temps d’agir!” medeondertekend door Buurkeukens, ter gelegenheid van de mars tegen precariteit die morgen (14/06) vanaf 16u wordt georganiseerd door het “Collectif du gratin de la colère”, waarvan Buurtkeukens lid is.

Toegang tot kwaliteitsvoedsel is een fundamenteel mensenrecht, maar de situatie verslechtert alleen maar aan beide uiteinden van de keten: eters en producenten bevinden zich in steeds onzekerdere situaties.

NEE TEGEN JUNK FOOD! NEE TEGEN LEGE KOELKASTEN! JA TEGEN HET RECHT OP VOEDSEL!

Dat is de boodschap die we op 14/06 zullen uitdragen om een einde te maken aan dit oneerlijke voedselsysteem. Kom en laat samen met ons je stem en je potten en pannen horen!

Verzamelpunt 16.00 uur bij het Paleis van Justitie voor de mars.
De mars wordt gevolgd door een apéro-soupe op Place du Jeu de Balle vanaf 18.00 uur.
Alle info hier.

Luister naar Brigitte Grisar (Fédération des Services Sociaux) en Élodie Vandenplas (Nourrir Bruxelles) die praten over de mars tegen precariteit en het Nourrir Bruxelles festival op Tendances premières (La Première).

Je kunt ook luisteren naar Céline Nieuwenhuys, algemeen secretaris van de Federatie van Sociale Diensten, die spreekt over voedselonzekerheid en de mars op 14/06.